Keplero Servizi - Via G. Marconi 51, Scala A, Bologna - Tel. 051.199.84510  -  E-mail: info@kepleroservizi.it